Ankieta Gminy Bobrowice

 Ogłoszenie

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z planowanym otwarciem Gminnego Ośrodka Kulturalnego w Bobrowicach zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest poznanie Waszej opinii dotyczącej zorganizowania form rozrywkowo – kulturalnych:

Kwestionariusz z pytaniami można wypełnić poprzez odpowiedzi w formularzu internetowym oraz w wersji papierowej.

Przejdź do ankiety online.

TUTAJ

Ankieta w formie papierowej będzie dostępna w następujących lokalizacjach:

  • Urząd Gminy Bobrowice (pok. nr 4)
  • Placówki szkół na terenie gminy
  • Biblioteki gminne
  • Sołtysi

Ankietę można wypełniać od 9 listopada 2017r. do 21 grudnia 2017r., a jej wyniki zostaną podane do informacji publicznej poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.bobrowice.pl oraz udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy Bobrowice (pok. nr 4).

 

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY!

Share Button