Zarząd Województwa Lubuskiego poszukuje operatora projektu pn.: „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” – Budżet Inicjatyw Obywatelskich

 Ogłoszenie

Jego zadaniem będzie udzielanie mikrodotacji organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym. Mamy na to 1 mln zł! – Chcemy, aby te pieniądze przeznaczone zostały na realizację pomysłów ludzi młodych. Bo kiedy mówimy o programie Młodzi On-Life, to chcemy żeby młodzi włączyli się do życia, byli aktywni, zeszli z kanapy jak powiedział Papież Franciszek. Ale bez pieniędzy nie zawsze się da – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Samorząd województwa zleci wybranej w trybie konkursowym organizacji obsługę projektu i dokonanie wyboru ofert do dofinansowania w ramach mikrodotacji. Wysokość środków przeznaczona na realizację zadania wynosi 1 mln zł i pochodzi z budżetu województwa lubuskiego na 2017 rok. W ramach konkursu ogłoszonego przez przyszłego operatora projektu udzielane będą mikrodotacje w wysokości do 5 tys. zł dla realizatorów projektów – organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z opiekunem w postaci organizacji pozarządowej. Zadaniem operatora będzie także promocja projektu – w tym przeprowadzenie spotkań informacyjnych we wszystkich powiatach województwa lubuskiego.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiot uprawniony do składania oferty na operatora projektu powinien posiadać co najmniej:

  1. a)    doświadczenie w postaci zrealizowanych zadań publicznych,
  2. b)    doświadczenie we wspieraniu sektora pozarządowego i/lub grup nieformalnych.

 

http://www.bip.lubuskie.pl/573/2166/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_wybor_operatora_projektu__0D_0Apn__3A__E2_80_9ELubuskie_Inicjatywy_Mlodziezowe_E2_80_9D__E2_80_93_Budzet_Inicjatyw_Obywatelskich_2C_ktoremu__0D_0Azleca_sie_obsluge_projektu_i_dokonanie_wyboru_ofert___0D_0A/

Katarzyna Kozińska

Główny specjalistaGabinet Zarządu
Adres k.kozinska@lubuskie.pl, tel:665 134 300

Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp.,ul. Dworcowa 13
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

Share Button