Wodociąg

 Ogłoszenie

Urząd Gminy w Bobrowicach informuje, że w miejscowości Wełmice w dniu 13 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 16.00 w związku z remontem sieci wodociągowej wystąpi przerwa w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy

Wójt Gminy Marek Babul

Projekt: „Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości”

 Ogłoszenie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Lubuskie 2020. Dofinansowanie projektu z UE: 1 100 049,60 zł.
Szanowni Państwo, zapraszamy do skorzystania z BEZZWROTNYCH DOTACJI na założenie własnej działalności gospodarczej.
Projekt: „Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości”
1. Grupa docelowa:
 30 kobiet niepełnosprawnych, biernych zawodowo
 powyżej 30-go roku życia
 zamieszkujące na terenie woj. lubuskiego w powiecie: krośnieńskim, nowosolskim, wschowskim, zielonogórskim (poza Zieloną Górą), żagańskim.
2. Termin rekrutacji : październik 2018
3. Dokumenty potrzebne do rekrutacji:
 formularz rekrutacyjny,
 orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 oświadczenie creaming,
4. Dotacje na rozwój działalności gospodarczej (min 12mc) :
 bezzwrotna dotacja – 24 000 zł
 wsparcie pomostowe finansowe 6 mc – 1 000 zł/mc
 wsparcie pomostowe finansowe przedłużone 12 mc- 1 000 zł (jeśli zatrudni co najmniej 1 pracownika)
 wsparcie pomostowe doradcze stacjonarne/ telefoniczne/ mailowe – 6mc
 zewnętrzne możliwości wsparcia firm i rozwoju działalności wraz z inwestycjami, promocją oraz marketingiem (30 godz./ mc)
 księgowość/ rachunkowość/ finanse (10 godz./ mc)
5. Dane biura projektu:
ul. Św. Jadwigi 1/ pok. 204
65-065 Zielona Góra
tel.: 68 451 32 67/ kom. 575 137 444
mail: stanislaw.hatka@grupaprofesja.com
karolina.kapala@grupaprofesja.com
http://www.grupaprofesja.com/lubuska-fabryka
www.facebook.com/lubuska.fabryka.przedsiebiorczosci

 

DOKUMENTY

 

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

 Ogłoszenie

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) – od 1 grudnia 2018 r. chorobowe bez papierka

Od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane tylko w formie elektronicznej.

Wystawienie e-ZLA trwa tylko chwilę, bo system podpowiada lekarzowi większość danych.

E-ZLA wystawione przez lekarza natychmiast trafia do ZUS, a ZUS udostępnia je pracodawcy i ubezpieczonemu (pacjentowi).

Jeśli pracodawca ma profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), natychmiast otrzyma wiadomość, że wystawiono zwolnienie jego pracownikowi. Następnie, również za pośrednictwem PUE ZUS, otrzyma samo zwolnienie.

Dzięki temu pracownik nie musi dostarczać zwolnienia do pracodawcy. Może także obejrzeć e-ZLA, które wystawił mu lekarz, na swoim profilu na PUE ZUS.

Więcej informacji o e-ZLA na stronie internetowej: www.zus.pl/ezla.

Azbest

 Ogłoszenie

Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131, tel.: 68/391-92-00, fax: 68/391-92-00, www.bobrowice.pl email:sekretariat@bobrowice.pl

Urząd Gminy Bobrowice informuje, że w celu realizacji zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobrowice” w roku 2019 – osoby zainteresowane udziałem w zadaniu, zobowiązane są do złożenia wniosku o przyznanie pomocy mieszkańcom Gminy Bobrowice w zakresie usuwania materiałów niebezpiecznych zawierających azbest.

Termin składania wniosków: do 12 stycznia 2019r.

Przedmiotowe wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy lub ze strony internetowej: www.bip.bobrowice.pl

 

wniosek

Informacja

 Ogłoszenie

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Uprzejmie informujemy, że  w dniu 2 listopada 2018 r. (piątek)

Urząd Gminy będzie nieczynny

Wszelkie sprawy związane z awarią urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy zgłaszać pod nr tel.:

  1. ASUW Dychów tel. 600 320 294, tel. 600 320 183, tel. 607 726 949
  2. ASUW Przychów tel. 600 320 124
  3. ASUW Bronków tel. 667 619 777                 
  4. ASUW Bobrowice tel. 600 320 186

Sprawy  związane z  pochówkiem zmarłych: tel. 668 147 181

Ogłoszenie

 Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450), Wójt Gminy Bobrowice zamieszcza OFERTĘ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO złożoną przez Ludowy Klub Sportowy „Bóbr” Bobrowice. Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Tytuł zadania publicznego: „Prowadzenie rozgrywek piłkarskich grupy seniorów – klasa rozgrywkowa A”.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać na formularzu uwag w terminie od 30 października 2018r. do 6 listopada 2018r. na adres: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131 lub e-mail: archiwum@bobrowice.pl.

 

 

Wójt Gminy Bobrowice

/-/ Marek Babul

 

WZÓR

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE GMINNE 2007-2018

 Ogłoszenie

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE GMINNE 2007-2018

 

Drogi, chodniki, oświetlenie

1. Przebudowa drogi w miejscowości Dachów – obok świetlicy wiejskiej – pokrycie nawierzchnią asfaltową (2018r.)
2.Przebudowa drogi w miejscowości Dychów – w kierunku na ogródki działkowe – nawierzchnia asfaltowa (2018r.)
3. Remont drogi gruntowej dz. 758 Bobrowice– za boiskiem sportowym, droga dojazdowa do gruntów rolnych – nawierzchnia z kruszywa (2018r.)
4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,350km w Bobrowicach  – nawierzchnia asfaltowa za tzw. domkami nauczycielskimi (2018r.)
5. Remont drogi gminnej w centrum miejscowości Wełmice –etap I od boiska sportowego do sklepu – nawierzchnia asfaltowa (2017r.)
6. Kompleksowa przebudowa dróg w miejscowości Bobrowice w dwóch etapach z chodnikiem – nawierzchnia z kostki polbruk – okolice szkoły – skwerku z placem zabaw– połączenie z drogą powiatową przy szkole i kościele (2015r. i 2017r.)
7. Przebudowa drogi w miejscowości Dychów dz.267  – droga asfaltowa obok automatycznej stacji uzdatniania wody (2016r.)
8. Przebudowa drogi w miejscowości Przychów– w centrum miejscowości – nawierzchnia asfaltowa (2016)
9. Przebudowa drogi w miejscowości Bronków  – droga asfaltowa – od drogi powiatowej dalej w kierunku jeziora i plaży (2016)
10. Przebudowa drogi w miejscowości Dychów dz.273za przyszkolnym placem zabaw (2016)
11. Remont drogi gminnej w miejscowości Dęby – (realizacja etapami w 2014r., 2015r., 2016r.) – nawierzchnia z kruszywa
12. Przebudowa drogi w miejscowości Kukadło  wraz z chodnikiem – nawierzchnia z kostki polbruk (2015r.)
13. Przebudowa drogi w miejscowości Dychów z chodnikem (2013r.)do boiska sportowego – nawierzchnia asfaltowa
14. Remont drogi gruntowej dz. 726 Bobrowice (2008r.) – do gruntów rolnych
15. Remont drogi gruntowej nr dz. 100/3, 173 Strużka (2008r.) – do gruntów rolnych
16. Remont drogi gruntowej nr dz. 249, 250, 252 Janiszowice (2008r.)  – do gruntów rolnych
17. Remont drogi gruntowej nr dz. 251,255 Janiszowice (2009r.) – do gruntów rolnych
18. Remont drogi gruntowe dz. nr 249, 259, 281 Wełmice (2009r.) – do gruntów rolnych
19. Przebudowa drogi w Dychowie – od krzyża do „małych bloków”(2011r.) – nawierzchnia asfaltowa
20. Budowa chodników w miejscowościach: Dychów, Bobrowice, Bronków, Chromów , Brzezinka, Barłogi
21. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Bobrowice, Bronków, Tarnawa Krośnieńska, Kołatka, Dachów, Janiszowice, Dychów, Barłogi, Przychów (2012-2015r.), na bieżąco pojedyncze punkty

 

 

Budowa, remonty świetlic wiejskich, remonty budynków

1. Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrowicach  (2016-2017r.)
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Dychowie wraz z kręgielnią (2018)
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Dębach – (2017r.)
4. Budowa świetlicy wiejskiej w Barłogach (2015)
5. Budowa świetlicy wiejskiej w Chojnowie (2012-2013)
6. Budowa świetlicy wiejskiej w Dachowie (2010-2011r.)
7. Remont dachu oraz odnowienie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Żarkowie. 2012-2015
8. Przebudowa pomieszczenia użytkowego na pomieszczenia sanitarne w świetlicy wiejskiej w Wełmicach (2013-2015)
9. Wykonanie sufitu podwieszanego i wymiana okien oraz drzwi w świetlicy wiejskiej w Janiszowicach (2014-2015)
10. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bronkowie (2009-2011)kapitalny remont budynku, – etapami – wymiana dachu (2009r.), prace wewnątrz (2010r.)
11. Remont ośrodka zdrowia w Bobrowicach – etapami – dach (2009r.), ocieplenie i elewacja (2010r.)
12. Remont budynku mieszkalnego w Wełmicach – wykonanie mieszkań w budynku po PGR (2008r.)
13. Apteka w Bobrowicach – dach i ociepelenie
14. Remont Urzędu Gminy w Bobrowicach – etapami – wewnątrz (2007r. i 2008r.), elewacja (2009r.)

 

Budowa wodociągów, modernizacje stacji uzdatniania wody

1. Budowa automatycznej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową dla miejscowości Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło i Tarnawa Krośnieńska (2009-2012)
2. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja automatycznej stacji uzdatniania wody w Przychowie (2011r.)
3. Przebudowa (modernizacja) istniejącej stacji uzdatniania wody w Dychowie i budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Brzezinka (2013-2015)
4. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Chromów i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Prądocinek (2014-2015)

 

Szkoły, oświata

1. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach (2013r -2014.)
2. Budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Bobrowicach (2011r.-2012)
3. Remont przedszkola w Dychowie – etapami – dach 2010r, wewnątrz (2011r.), ocieplenie i elewacja (2012r.)
4. Remont przedszkola w Bobrowicach – ocieplenie i elewacja (2010r.)
5. Remont szkoły w Dychowie – etapami – sanitariaty (2007r.), dach (2007r.), kuchnia (2008r.), elewacja (2009r.)

 

Straż pożarna, wozy bojowe, remizy, sprzęt

1. Nabycie pojazdu Land Rover Defender 110 PUTD5 dla straży pożarnej (2018r.)
2. Budowa najnowocześniejszej w Powiecie Krośnieńskim remizy OSP Bobrowice – dla OSP Bobrowice (2015-2016)
3. Zakup nowoczesnego strażackiego wozu bojowego dla OSP Bobrowice (2017r.)
4. Zakupy sprzętu, umundurowania i środków ochrony osobistej – dla strażaków OSP Bobrowice, OSP Bronków, OSP Strużka, OSP Wełmice (2009-2018)
5. Przebudowa, remont  budynku remizy OSP Bronków (2014r.)

 

Boiska, place zabaw, siłownie, wiaty

1. Budowa boisk do plażowej piłki siatkowej w  Bronkowie, w Żarkowie, w Wełmicach, w Dębach, w Bobrowicach  (2012, 2013, 2014, 2015r.)
2. Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowości Bobrowice, Dęby i Dychów (2012-2014)
3. Budowa szatni na boisku w Dychowie – wykonanie konstrukcji dachu i dobudowa pomieszczeń WC (2013r.)
4. Modernizacja boiska do piłki nożnej na stadionie w Bobrowicach o nawierzchni trawiastej – z nawadnianiem automatycznym (2011r.)
5. Budowa boiska treningowego na stadionie w Bobrowicach wraz z oświetleniem
6. Wyposażenie placu zabaw w Janiszowicach oraz doposażenie  w Wełmicach, Przychowie i Żarkowie
7. Wyposażenie siłowni zewnętrznej  w Wełmicach

 

Informacja

 Ogłoszenie