Nieodpłatna pomoc prawna

 Ogłoszenie

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2020 roku.

Informujemy, że na obszarze powiatu krośnieńskiego jest kontynuowana działalność
w zakresie świadczenia pomocy prawnej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Gubinie (ul. Obrońców Pokoju 20) oraz w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim (ul. Piastów 10B).

Na porady prawne obowiązują zapisy.

I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:

II. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Rezerwacji dokonuje się telefonicznie pod nr 507-025-963, od poniedziałku do piątku w godz.  od 08:00 do 12:00.

            Z uwagi na fakt, że przy umawianiu wizyt przyjmuje się 1 godzinę na udzielenie jednej porady, umówiona godzina wizyty jest terminem orientacyjnym (może ulec przesunięciu), przy czym kolejność obsługi osób uprawnionych zostanie zachowana.

            Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

            Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna  i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

            Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 4 ust. 2) przywołanej ustawy.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika  z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

5. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Koncert odwołany

 Ogłoszenie

Ze względu na potwierdzenie wystąpienia koronawirusa w województwie lubuskim oraz w trosce o zdrowie mieszkańców koncert z okazji Dnia Kobiet, planowany na 6. marca, zostaje odwołany. Jednocześnie informujemy, że na terenie gminy nie stwierdzono przypadku zachorowania.

SARS-CoV-2

 Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

w związku z pierwszym przypadkiem koronawirusa w Polsce, przesyłam informację dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia lub wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Link do wideo – Co musisz wiedzieć o koronawirusie? https://youtu.be/bO2swTJBj0s,

w załączeniu przesyłam również plakaty, proszę o umieszczenie materiałów w placówkach jak również opublikowanie ich na stronie internetowej
i w mediach społecznościowych. 

Infolinia NFZ – 800 190 590

Całodobowy nr alarmowy do Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim – 601 273 908.

oraz numery czynne w godzinach pracy sanepidu 68 383 80 77 lub 68 383 53 70.

Każdy niepokojący przypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia wirusem należny najpierw zgłosić do sanepidu, który przeprowadzi wywiad epidemiologiczny oraz poinformuje jakie dalsze kroki należy podjąć. Czy objąć osobę kwarantanną czy też skierować do szpitala na oddział zakaźny.

Proszę o zapoznanie mieszkańców, pracowników oraz uczniów z informacjami.

Informuję również, że w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin hospitalizowanych pacjentów w Zachodnim Centrum Medycznym. Do odwołania.

Koronawirus

 Ogłoszenie

Na prośbę Wojewody Lubuskiego w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa COVID-19 w Europie informujemy, że wszelkie informacje dot. koronawirusa znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, w zakładce „co musisz wiedzieć o koronawirusie”: https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html Pod numerem infolinii 800 190 590 Narodowego Funduszu Zdrowia można uzyskać informację o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem

UWAGA!

 Ogłoszenie

Od jakiegoś czasu na terenie naszej gminy grasuje złodziej. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na własny majątek oraz zgłaszanie podejrzanych zachowań do dzielnicowego pod nr 519534423.