Informacja

 Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Pomoc administracyjna

Wójt Gminy Bobrowice informuje o naborze na wolne stanowisko pracy

w wymiarze pełnego etatu pomocy administracyjnej.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Bobrowice

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice.

Termin składania ofert do dnia 21.02.2023 r. do godziny 15:00.

Share Button