Komunikat dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 Ogłoszenie

Przypominamy o konieczności uiszczenia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Należność trzeba wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do 30 września, przelewem na konto bankowe Gminy Bobrowice. Nieuregulowanie należności w terminie spowoduje wygaśnięcie zezwoleń.

Share Button