Konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bobrowicach

 Ogłoszenie

Więcej informacji pod linkiem zamieszczonym poniżej:

https://bip.bobrowice.pl/137/Nabor_kandydatow_na_wolne_stanowiska_kierownicze_publicznych_szkol_i_placowek/

Share Button