Nagrody i stypendia Powiatu krośnieńskiego 2018

 Ogłoszenie

Dzień dobry,

informuję o możliwości ubiegania się o nagrodę lub stypendium za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami, a także o możliwość ubiegania się o nagrodę lub stypendium dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

 

Wnioski dotyczące nagród i stypendiów Powiatu Krośnieńskiego są dostępne na stronie internetowej www.powiatkrosnienski.pl w zakładce INFORMATOR – Nagrody i stypendia Powiatu Krośnieńskiego 2018 – http://powiatkrosnienski.pl/nagrody-i-stypendia-powiatu-krosnienskiego-2018/

 

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2018 roku. (wg. uchwał do dnia 30 czerwca br., ponieważ jest to dzień wolny od pracy dlatego termin zostaje przesunięty do dnia 2 lipca 2018 r.)

 

Proszę o czytelne wypełnianie wniosków.

 

O otrzymaniu nagrody lub stypendium zostaną telefonicznie lub mailowo poinformowani WNIOSKODAWCY, na których spoczywa obowiązek poinformowania osoby nagrodzonej.

 

Proszę również pamiętać o dołączeniu do wniosków kopii dokumentów potwierdzających opisane osiągnięcia, oczywiście potwierdzone „Za zgodność z oryginałem”.

Share Button