„NAJSMACZNIEJSZA POTRAWA Z RYBY”

 Ogłoszenie

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO NA „NAJSMACZNIEJSZĄ POTRAWĘ Z  RYBY”

Rozgrywanego podczas VIII Święta Karpia w Osiecznicy w dniu 8 sierpnia 2015 roku

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie potrawy, w której głównym składnikiem jest ryba.
 2. Rodzaj potrawy jest dowolny i zależy tylko od pomysłowości i umiejętności kulinarnych uczestnika konkursu.
 3. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych, stowarzyszeń, rad sołeckich oraz grup działających na obszarze terenu Powiatu Krośnieńskiego.
 4. Uczestnicy konkursu zgłaszają się do udziału w konkursie poprzez wypełnienie deklaracji, którą stanowi załącznik do regulaminu.
 5. Gotową potrawę i deklarację należy dostarczyć w dniu 8 sierpnia 2015 r. od godziny 12.00 do 14.00 do namiotu Organizatora na boisku sportowym w Osiecznicy.
 6. W dniu konkursu Organizatorzy powołają Jury, które dokona degustacji potraw i wskaże najsmaczniejszą potrawę z karpia biorąc pod uwagę:

– smak potrawy,

– wygląd potrawy,

– pomysłowość podania.

 1. Uczestnicy w przypadku przyznania nagrody zobowiązują się do podpisania listy odbioru nagród.
 2. Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 3. Organizator konkursu: Sołectwo Osiecznica
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu. Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach konkursowych
  w materiałach i kampaniach promocyjnych.
 6. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.
 7. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.

14.Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala Organizator.

Zapraszamy do udziału i życzymy wielu pomysłów!

Załącznik

Share Button