Szacowanie szkód łowieckich

 Ogłoszenie

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. ustawy z dnia
22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Bobrowice informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.
Zgodnie z wytycznymi ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera
w szczególności:
 1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
 2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
 3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
Szacowania szkód łowieckich – w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Bobrowice – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:
 1. przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej – sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie
 2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
 3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.
Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Bobrowice, pokój nr 10, P. Beata Mołczan, telefon 68 391 92 28, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bobrowice www.bip.bobrowice.pl

Agro-Market24

 Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy o nowoczesnej giełdzie Agro-Market24, skierowanej głównie do rolników i sadowników. Portal umożliwia dodawanie bezpłatnych ogłoszeń, przeglądanie ogłoszeń rolniczych, a co najważniejsze znalezienie potencjalnych klientów na swoje produkty rolne na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

 

Bezpośredni kontakt między producentami rolnymi, a odbiorcami pozwala rolnikom sprzedawać w wyższych cenach niż dotychczas, poprzez ominięcie  firm pośredniczących. Aby dowiedzieć się więcej o portalu, wejdź na   ogłoszenia rolnicze sprzedam – kupię Agro-Market24 .

GOK

 Ogłoszenie

Zajęcia w Świetlicy

 
Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

Godzina : 10.00-11.00

sprawy organizacyjne świetlicy

 

 

 

 

Godzina 15.30 -18.00

 

prace plastyczne na konkurs ogólnopolski

 

Godzina 18.00-19.30

zajęcia z JOGI (duża sala/ 15zł/1,5 h)

 

Godzina 17.00-19.30

język angielski grupa A1 (mała sala/zapisane osoby)

 

Godzina 20.30- 21.30

Fitness-Dance(dla chętnych 15zł/h)

Godzina: 10.00 – 11.00

 

sprawy organizacyjne

świetlicy

 

 

 

Godzina: 15.30 – 18.00

 

zajęcia plastyczne dla dzieci

w wieku 7-12 lat

 

 

 

 

Godzina 18.00-20.30

język angielski grupa A0

(mała sala/zapisane osoby)

Godzina:10.00 – 11.00

 

sprawy organizacyjne świetlicy

 

 

 

Godzina: 15.30- 16.30

zajęcia plstyczne dla dzieci

 

Godzina 16.30- 18.00

zajęcia czytelnicze dla dzieci .czytamy ulubione książki

 

Godzina 16.45-17.45

Fitness-Dance

(dla wszystkich chętnych 15zł/h

 

Godzina 17.00-19.30

język angielski grupa A1

(małą sala/zapisane osoby)

Godzina: 10.00- 11.00

 

sprawy organizacyjne

świetlicy

 

 

 

Godzina 15.30-16.30

quizy i krzyżówki

(tworzymy swoją grę planszową)

 

Godzina 16.30 – 18.00

gry stolikowe

 

 

Godzina 18.00-20.30

język angielski grupa A0 (mała sala/zapisane osoby)

Godzina: 10.00-11.00

 

sprawy orgazizacyjne

świetlicy

 

 

Godzina 15.30- 18.45

zajęcia plastyczne dla dzieci „ dlaczego powinniśmy dbać o przyrodę”

 

godzina 18.45-19.30

zajęcia taneczne dla dzieci

grupa przedszkolna

grupa szkolna klasy I-IV

(dla wszystkich chętnych)

 

Godzina 19.30-20.15

zajęcia taneczne dla młodzieży

(dla wszystkich chętnych)

 

Życzenia Świąteczne

 Ogłoszenie

Zdrowych, spokojnych, pełnych pokoju
Świąt  Wielkanocnych
oraz smacznego wielkanocnego jaja,

życzy 

Wójt Gminy Bobrowice wraz z pracownikami i przewodnicząca Rady Gminy Mariola Szajek

Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2018r.

 Ogłoszenie

„Zdrowie dla wszystkich” to hasło Światowego Dnia Zdrowia w 2018r.

 

Stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu to ideał, do którego powinni dążyć wszyscy ludzie.

„Zdrowie dla wszystkich” to nie tylko hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, ale wizja przyświecająca od ponad siedemdziesięciu lat, działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Doskonały, najwyższy możliwy poziom zdrowia dla wszystkich ludzi, to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (UHC).

“Nikt nie powinien wybierać między śmiercią a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupowaniem lekarstw a kupowaniem jedzenia. ”

 • Co najmniej połowa ludzi na świecie nie jest obecnie w stanie uzyskać niezbędnych usług zdrowotnych.
 • Prawie 100 milionów ludzi jest zmuszanych do skrajnego ubóstwa, przetrwania za jedyne 1,90 USD lub mniej dziennie, ponieważ muszą płacić za usługi zdrowotne z własnej kieszeni.
 • Ponad 800 milionów ludzi (prawie 12% światowej populacji) wydaje co najmniej 10% swoich domowych budżetów na wydatki zdrowotne dla siebie, chorego dziecka lub innego członka rodziny. W budżecie domowym takie wydatki traktowane są jako “katastrofalne wydatki”.
 • Pokrywanie katastrofalnych wydatków na opiekę zdrowotną jest problemem globalnym.
  W bogatszych krajach w Europie, Ameryce Łacińskiej i niektórych częściach Azji, które osiągnęły wysoki poziom dostępu do usług zdrowotnych, coraz więcej osób wydaje co najmniej 10% swoich domowych budżetów na wydatki zdrowotne.

Wiadomości na temat Światowego Dnia Zdrowia 2018

 • Powszechne ubezpieczenie zdrowotne polega na zapewnieniu, aby wszyscy ludzie mogli uzyskać wysokiej jakości usługi medyczne, gdzie i kiedy ich potrzebują, bez ponoszenia trudności finansowych.
 • Nikt nie powinien wybierać pomiędzy dobrym zdrowiem a innymi potrzebami życiowymi.
 • UHC jest kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi i narodów.
 • Niektóre kraje poczyniły wielkie postępy. Ich wyzwaniem jest utrzymanie zasięgu, aby sprostać oczekiwaniom ludzi.
 • Wszystkie kraje będą podchodzić do UHC na różne sposoby: nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Ale każdy kraj może zrobić coś, aby rozwinąć UHC.

Sprawienie, by usługi zdrowotne stały się naprawdę uniwersalne, wymaga przejścia od projektowania systemów opieki zdrowotnej wokół chorób i instytucji do usług zdrowotnych zaprojektowanych dla ludzi i wokół nich.