PSZOK

 Ogłoszenie

Informujemy, że Punk Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany  w Dychowie – teren przy Oczyszczalni Ścieków  jest czynny w każdy piątek w godzinach od 14 00 do 1600Telefon kontaktowy do pracownika  698934914

INFORMACJA

Share Button