REGULAMIN KONKURSU TRADYCYJNYCH I NOWOCZESNYCH WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH GMINNYCH DOŻYNEK – BOBROWICE 2019

 Ogłoszenie

 1. Cel konkursu:
  1) Kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz wzbogacenie ludowego charakteru tradycyjnego dożynek, którego symbolem jest wieniec dożynkowy.
  2) Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.
 2. Organizatorzy konkursu:
  1) Gmina Bobrowice
 3. Uczestnicy:
  1) Koła Gospodyń Wiejskich,
  2) Rady Sołeckie,
  3) Osoby prywatne nie będące artystami zawodowymi.
 4. Kategorie wieńców:
  1) wieniec tradycyjny,
  2) wieniec inny niż tradycyjny – forma współczesna.
 5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  1) Dostarczenie wieńców w dniu 17.08.2019 roku do miejscowości Bobrowice (stadion).
  2) Dołączenie do każdego wieńca opisu zawierającego nazwę sołectwa i miejscowość, w której został wykonany, nazwiska twórców, kategorię konkursową oraz inne informacje o wieńcu, wg uznania twórców.
  3) Do konkursu można zgłosić po jednym wieńcu dożynkowym z każdego sołectwa w jednej z kategorii.
  4) Wieńce uznane za najładniejsze w każdej z kategorii będą reprezentować Gminę na Dożynkach Powiatowych.
 6. Kryteria oceny:
  Kategoria wieńców tradycyjnych:
  1) Podstawowe materiały wykorzystywane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów np. kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty.
  2) Wygląd zewnętrzny:
  a) kształt – forma korony,
  b) materiał – dopuszcza się użycie takich materiałów jak: zasuszone części roślin, w tym zboża, zioła, kwiaty oraz owoce, warzywa, żywe kwiaty, papier, tkanina, do konstrukcji można użyć metalu lub drewna,
  c) kolor – kolorystyka dowolna,
  d) kompozycja – dowolna pod warunkiem zachowania kształtu korony.
  3) Zgodność z wymiarami – wysokość do 180 cm, szerokość do 150 cm.
  4) Wieńce nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów etc.
  Kategoria wieńców innych niż tradycyjne (forma współczesna):
  1) Podstawowe materiały wykorzystywane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów, np. kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty.
  2) Wygląd zewnętrzny:
  a) kształt – forma dowolna,
  b) materiał – dopuszcza się użycie takich materiałów jak: zasuszone części roślin, w tym zboża, zioła, kwiaty oraz owoce, warzywa, żywe kwiaty, papier, tkanina, do konstrukcji można użyć metalu lub drewna,
  c) kolor – kolorystyka dowolna,
  d) kompozycja – kompozycja dowolna, dopuszcza się wprowadzenie elementów ruchomych.
  3) Zgodność z wymiarami – wysokość do 180 cm, szerokość w podstawie w obwodzie na całej wysokości wieńca do 150 cm.
  4) Wieńce nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów etc.
 7. Przebieg konkursu:
  Etap I – zgłoszenie wieńca (wg załączonego wzoru) do konkursu dożynkowego w terminie do 31.07.2019 r. w Urzędzie Gminy Bobrowice 66-627 Bobrowice 131, tel. 68 391 92 20.
  Etap II – konkurs dożynkowy – dokonanie oceny wieńców wg określonych kryteriów w dniu 17.08.2019 r., ogłoszenie wyników konkursu oraz przyznanie nagród i wyróżnień.
 8. Ocena i nagrody II etapu konkursu:
  1) Oceny wieńców dokonuje Komisja Konkursowa złożona z osób wyłonionych przez organizatora konkursu w dniu dożynek.
  2) Z oceny sporządza się protokół.
 9. Organizator nie odpowiada za wieńce pozostawione na placu dożynkowym po zakończeniu uroczystości.

KARTA ZGŁOSZENIA

Share Button