Sukces Gminy Bobrowice na Zawodach Powiatowych

 Sport, Straż pożarna

Zwycięzcy gminnych zawodów sportowo-pożarniczych wzięli udział w eliminacjach szczebla powiatowego. Zawody te odbyły się dnia 21.09.2013 r. w Krośnie Odrzańskim. Gminę Bobrowice reprezentowały cztery drużyny – 3 z OSP Bobrowice i 1 z OSP Bronków.

Galeria zdjęć

Zawody zostały przeprowadzone z podziałem na cztery grupy, tj. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – dziewczęta, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – chłopcy, Kobiece Drużyny Pożarnicze i Seniorzy. W zmaganiach wzięło udział 15 drużyn, w tym cztery drużyny z gminy Bobrowice, cztery drużyny z gminy Krosno Odrzańskie, trzy drużyny z gminy Gubin i cztery drużyny z gminy Maszewo.

Konkurencje zostały przeprowadzone w przypadku młodzieżowych drużyn pożarniczych według regulaminu młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych CTiF, natomiast dla kobiecych drużyn pożarniczych i seniorów zastosowano regulamin zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych z dnia 10.02.2011 r.

Każda z drużyn brała udział w ćwiczeniu bojowym i w sztafecie pożarniczej. Po zakończeniu konkurencji i podsumowaniu wyników okazało się, że reprezentanci gminy Bobrowice zajęli następujące miejsca:

  • Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – dziewczęta – OSP Bronków – I miejsce
  • Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – chłopcy – OSP Bobrowice – IV miejsce
  • Kobiece Drużyny Pożarnicze – OSP Bobrowice – I miejsce
  • Seniorzy – OSP Bobrowice – II miejsce


Następnie podsumowano punkty dla poszczególnych gmin i w klasyfikacji generalnej gmin powiatu krośnieńskiego Gmina Bobrowice zajęła I miejsce.

MK

Share Button