Webinarium dotyczące klastrów

 Ogłoszenie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na warsztaty online pn. „Animacja rozwoju klastrów w województwie lubuskim”.

Termin: 19.03.2021 r., godz. 9:00 – 11:00.

Formuła: online, platforma Teams

Współczesny rynek jest bardzo wymagającą płaszczyzną współpracy dla przedsiębiorcy. Poruszanie się na nim wymaga nie tylko bieżącego i szybkiego dostępu do informacji, czy też znajomości i przewidywalności ruchów partnerów, ale przede wszystkim elastyczności, szybkiego adaptowania się do wciąż zmieniających się warunków prowadzenia biznesu.

Przynależność do klastra może w znaczącym stopniu przyczynić się do rozwoju i podniesienia konkurencyjności danego biznesu:

– szybszy dostęp do informacji istotnych dla rozwoju branży,
– stworzenie wspólnej platformy produktowo-technologicznej,
– lepsze ukształtowanie warunków działania oraz wpływ na politykę władz regionalnych i lokalnych,
– oddziaływanie na jakość i kierunki kształcenia,
– jednoczenie sił w ekspansji na rynki zagraniczne.

Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk, inspiracji oraz skutecznych narzędzi stymulowania rozwoju klastrów, jako elementu wsparcia rozwoju gospodarczego. Zbudowanie szeroko rozumianego zaufania i relacji opartej na zaufaniu pomiędzy partnerami regionalnymi (firmami, uczelniami oraz jednostkami B+R) ma pozytywny wpływ na konkurencyjność i jakość życia.

Na przykładzie Krajowego Klastra Kluczowego INTERIZON – pokażemy praktyczne aspekty skutecznego zarządzania Regionalnym i Krajowym Klastrem Kluczowym, który również pełni rolę Lidera Inteligentnej Specjalizacji: Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod adresem:innowacje@lubuskie.pl.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach prosimy przesyłać do 17 marca br.

Liczba miejsc jest ograniczona! Link zostanie przesłany tylko zarejestrowanym uczestnikom.

Share Button