50-Lecie pożycia małżeńskiego

 Ogłoszenie

Dostojni Jubilaci, obchodzący w 2023 roku 50-lecie pożycia małżeńskiego

Pragnę poinformować, że z okazji Waszego pięknego Jubileuszu możecie zostać odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o orderach i odznaczeniach, na wniosek osób obchodzących Jubileusz, Wojewoda właściwy ze względu na miejsca ich zamieszkania, występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie takiego odznaczenia.

Możliwość spotkania z Państwem w tak uroczystych okolicznościach będzie dla mnie dużą przyjemnością. Dlatego też, jeżeli chcą Państwo otrzymać Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie proszę o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Bobrowicach, Ewidencja Ludności, pokój nr 7, tel. 683919226 do dnia 20 października 2023r.

Share Button