Informacja dotycząca wymiaru podatku od nieruchomości

 Ogłoszenie

W związku z napływającymi pytaniami odnośnie wzrostu wysokości podatku, Urząd Gminy Bobrowice uprzejmie informuje, że w ostatnich latach nie było zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Od 2021 roku obowiązują te same stawki podatku określone w uchwale Nr XII/167/20 Rady Gminy Bobrowice z dnia 1 października 2020 roku.

Wzrost wysokości podatku od nieruchomości w 2024 roku wynika ze zmiany klasyfikacji gruntów w związku z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. 

Możliwa przerwa w dostawie wody!

 Ogłoszenie

W związku z inwestycją modernizacja i rozbudowa sieci w miejscowości Dychów, Chromów, Brzezinka, Prądocinek dnia 16.11.2023 r. nastąpi wyłączenie wody od godziny 08:00 do 14:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria wodociągu

 Ogłoszenie

Pracujemy nad usunięciem awarii na wodociągu przyłączonym do ASUW Przychów. Możliwe chwilowe powroty i zanikanie wody w sieci w miejscowościach Dęby, Dachów, Janiszowice, Przychów, Strużka, Wełmice.

Prace i dyżur konserwatora będą trwać bez przerwy do momentu zlokalizowania i usunięcia awarii. W przypadku przedłużającego się braku wody, czasowo podstawiona zostanie cysterna z wodą.

Za utrudnienia przepraszamy.