Budowy sieci światłowodowej realizacja projektu z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

 Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do poprzedniej korespondencji dotyczącej Budowy sieci światłowodowej _realizacja projektu z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ( POPC), zwracamy się do Państwa z prośbą o ponowne zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy zawierającej dane o zakresie w/w projektu.

Działanie takie jest zgodne z oczekiwaniami CPPC – Instytucji Pośredniczącej, która zobowiązuje nas do rozpowszechnienia wiedzy na temat budowy społeczeństwa informacyjnego poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej każdej gminy, na terenie której są prowadzone inwestycje.

W pierwszym etapie projektu POPC2, skupiliśmy się na podłączeniu do sieci światłowodowej szkół, wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zbudowana infrastruktura do szkół jest wykorzystywana przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE) do świadczenia usług bezpłatnego i bezpiecznego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100/100 Mb/s.

W kolejnej fazie projektu priorytetem jest doprowadzenie sieci do wytypowanych gospodarstw domowych. Prace są realizowane sukcesywnie a informacje o kolejnych odbiorach technicznych będą Państwu przekazywane cyklicznie.

Na tym etapie ważnym elementem będzie stała komunikacja adresowana do mieszkańców miejscowości objętych zasięgiem inwestycji. Zgodnie z założeniami, które legły u podstaw powołania Lubuskiej Unii Światłowodowej, liczymy na współpracę z Państwem w zakresie dostarczania bieżącej informacji mieszkańcom o postępach prac inwestycyjnych, w celu skutecznego promowania cyfryzacji.

Wskazany link umożliwi Państwu samodzielne pobranie informacji: https://uniaswiatlowodowa.pl/lista-instalacje

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszany do kontaktu: Lubuska.Unia@orange.com

Pozdrawiamy

Zespół Orange

Share Button