Zielonogórski Orange Światłowód w naszej gminie

 Ogłoszenie

Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy BOBROWICE, w ramachprojektu „Zielonogórski Orange Światłowód”. Projekt jest realizowany z  dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Share Button