OSP Bobrowice

 Ogłoszenie, Straż pożarna

18 listopada 2017 roku na placu Bohaterów w Zielonej Górze odbyła się uroczystość przekazania wozów bojowych ochotniczym strażom pożarnym, w tym dla Naszej jednostki z Bobrowic, które zostały zakupione  w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych „Tworzenie systemu bezpieczeństwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w średnie samochody ratowniczo – gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy”. Samochody posiadają na wyposażeniu specjalistyczny sprzęt ratowniczy, m.in. zestaw ratownictwa technicznego, medycznego oraz przeciwpowodziowego. Pojazd wyposażony został, także w zestaw umundurowania bojowego dla druhów z jednostki. W gminie Bobrowice samochód został przyjęty bardzo entuzjastycznie i uroczyście sprawiając radość nie tylko strażakom, ale także mieszkańcom.

Share Button