Informacja

 Ogłoszenie

Wójta Gminy Bobrowice

w sprawie wyniku  przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach

     Wójt Gminy Bobrowice informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkurs w dniu  26 kwietnia 2019 roku, na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Bobrowicach nie został wyłoniony żaden kandydat. W związku z niewyłonieniem kandydata Komisja stwierdziła nierozstrzygnięcie konkursu.

Wójt Gminy

/-/ Wojciech Wąchała

Share Button