INFORMACJA

 Ogłoszenie

Koło Łowieckie nr 38 „DZIK” w Brzózce informuje, że w roku gospodarczym 2020/2021 szkody łowieckie powstałe na obszarze dzierżawionych obwodów łowieckich należy zgłaszać w formie pisemnej na adres koła, tj:

Koło Łowieckie nr 38

„DZIK” w Brzózce

Sarnie Łęgi 1,

66-600 Krosno Odrzańskie

tel. kontaktowy: 509-445-754 – Sekretarz

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w kraju i na świecie preferowaną formą zgłaszania szkód łowieckich jest wysłanie przedmiotowego wniosku pocztą elektroniczną na adres e-mail koła: dzikbrzozka@gmail.com

Osoby zgłaszające szkody łowieckie – wzorem lat ubiegłych – zostaną powiadomione osobną korespondencją o miejscu i terminie oględzin, wraz z podaniem danych kontaktowych do osób szacujących szkody w naszym kole.

Darz Bór

Za Zarząd Kola

Jerzy Czarski – Sekretarz koła

Share Button