Informacja

 Ogłoszenie

Drodzy Mieszkańcy

Uruchomiliśmy adres email oswietlenie@bobrowice.pl

Na który proszę zgłaszać nieprawidłowości w działaniu oświetlenia na terenie Gminy Bobrowice

Uwagi zostaną przekazane dla operatora Enea Oświetlenie S.A.

Share Button