Informacja

 Ogłoszenie

Gmina Bobrowice otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar B na zadanie
pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bobrowicach”

Kwota dofinansowania: 9.886,80 zł

Share Button