Komunikat słodyszak rzepakowy

 Ogłoszenie

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Województwo lubuskie

Powiat Krosno Odrzańskie

Roślina: Rzepak ozimy

Agrofag: Słodyszek rzepakowy

Data publikacji komunikatu: 2014-04-04

Szczegóły:

Na plantacjach rzepaku ozimego pojawiły się chrząszcze słodyszka rzepakowego.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania słodyszka rzepakowego na rzepaku ozimym należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji na plantacji.

Zalecenia:

Chrząszcze na pola rzepaku przelatują najczęściej w okresie przed kwitnieniem, gdy temperatura powietrza osiągnie wartość powyżej 15oC. Szkody na plantacjach rzepaku powodują głównie chrząszcze wgryzające się do pąków kwiatowych, wydrążając ich część, aby dostać się do pyłku kwiatowego. Uszkodzone pąki żółkną, usychają a następnie opadają, pozostają jedynie szypułki kwiatowe.

Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości to jest stwierdzenia:

• 1-2 chrząszczy na 1 roślinie w stadium zwartego kwiatostanu

lub

• 3-5 chrząszczy na 1 roślinie w stadium luźnego kwiatostanu

Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie :

• prawidłowej agrotechniki,

• izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych,

• wysiew odmian wcześnie zakwitających,

• wysiew odmian wcześnie wznawiających wegetację wiosenną

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zastosowaniu środków ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga –     kliknij tutaj,

2) Etykiety-instrukcje stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kliknij tutaj

Uwagi:

Uwagi:

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.

2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

3) Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.

4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.

5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Share Button