Krośnieński Obszar Funkcjonalny

 Ogłoszenie

W dniu 27.09.023r. w Krośnie Odrzańskim odbyło się spotkanie Rady Partnerstwa wójtów, burmistrzów i starosty  Powiatu Krośnieńskiego w ramach Krośnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Gminę Bobrowice reprezentował Wójt Gminy Wojciech Wąchała. W ramach inicjatywy opracowywana jest ponadlokalna strategia rozwoju powiatu krośnieńskiego.

W strategii planowane są działania o zasięgu powiatowym takie jak stworzenie planu retencji wody, wsparcie szkolnictwa i inne. Gmina Bobrowice planuje pozyskanie na jej podstawie środków na budowę ścieżki rowerowej Bobrowice-Dychów przebiegającej po trasie zlikwidowanej linii kolejowej.

Share Button