Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej oraz o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej

 Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim

 informuje, iż w terminie

 od dnia  20.05.2019 r. do dnia 31.05.2019 r. do godz. 15.00

przystępuje do naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej oraz o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej

O dotację mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim jako bezrobotne dla których został ustalony I lub II profil pomocy, które  do tej pory nie otrzymały bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej i nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania zakończyły działalność gospodarczą w okresie  przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na obowiązującym w Urzędzie druku w terminie ogłoszonego naboru w:

  • Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim – sekretariat, pok. nr 121,
  • Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim Filia Gubin – pok. nr 07.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania jednorazowo środków
na podjęcie działalności gospodarczej oraz na podjęcie działalności na zasadach określonych  dla spółdzielni socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim.

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Ewelina Ciechanowicz – pośrednik pracy –  PUP w Krośnie Odrzańskim – pok. nr 024,

       tel. 68 383 03 06;

  • Monika Kluczycka – pośrednik pracy – Filia w Gubinie – pok. nr 07, tel. 68 455 82 21.
Share Button