Powiatowa Gala Strażacka w Bobrowicach!

 Ogłoszenie

W dniu 12 maja 2018r. w Bobrowicach odbyły się w Bobrowicach następujące wydarzenia

–  Uroczyste otwarcie drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej,

– Powiatowa Gala Strażacka,

– Uroczyste otwarcie i poświęcenie remizy OSP w Bobrowicach ,

– Poświęcenie Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrowicach,

– Powiatowe ćwiczenia sportowo-pożarnicze.

Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w kościele w Bobrowicach. Podczas mszy wspomniano o strażaku, a zarazem ratowniku medycznym, który zginął tragicznie podczas pełnienia obowiązków zawodowych.

Następnie poczty sztandarowe straży pożarnych i orkiestra dęta poprowadziły uczestników wyremontowanym odcinkiem drogi powiatowej. Dokonano otwarcia

Starosta Powiatu Krośnieńskiego Mirosław Glaz, Wójt Gminy Bobrowice Marek Babul, Przewodnicząca Rady Gminy Mariola Szajek, Radny Powiatowy Marcin Jagodziński oraz Prezes Przedsiębiorstwa Drogowego „Kontrakt” z Krosna Odrzańskiego Karol Jankowski dokonali uroczystego otwarcia drogi. Starostwo Powiatowe na pokrycie nawierzchnią asfaltową części drogi przebiegającej przez Bobrowice pozyskało środki z PROW 2014-2020, wsparte środkami z budżetu gminy.

Podczas Powiatowej Gali Strażackiej po odegraniu hymnu państwowego, dokonano poświęcenia sztandaru dla ZOSP RP w Gminie Bobrowice , ufundowanego przez Wójta Gminy Bobrowice z inicjatywy Radnego Gminy Bobrowice Antoniego Piekarskiego i uroczyście przekazano go jednostkom OSP działającym na terenie Gminy Bobrowice.

Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej wręczyli odznaczenia wyróżnionym strażakom z Gminy Bobrowice i z całego powiatu. Spośród naszych strażaków medal złoty za „Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Bernard Anusewicz, Eugeniusz Bożemski, Jakub Leśko, Paweł Mazurek, Alojzy Anusewicz, Daniel Rekusz  i Zbigniew Stefaniszyn. Medal srebny za „Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali Karolina Lesko, Paweł Leśko i Jarosław Skwara, a medal brązowy Krzysztof Wąchała.

Starosta, Wójt Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy i Prezes Powiatowego Zarządu OSP i Radny Powiatowy dokonali uroczystego otwarcia remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach. Ten nowoczesny obiekt został wybudowany ze środków budżetu Gminy Bobrowice, która od lat wspiera finansowo działalność gminnych ochotniczych jednostek straży pożarnej. Staraniem gminy pozyskano w 2017r. nowy wóz bojowy, którego zakup sfinansowano ze środków Unii Europejskiej.

Ks.JerzyWaściński dokonał poświęcenia remizy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrowicach.

Starosta Mirosław Glaz złożył Strażakom działającym w jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu podziękowania za ich pracę.

Wójt Gminy Marek Babul podziękował Staroście Krośnieńskiemu za zrealizowanie pierwszej części  inwestycji drogowej w Bobrowicach oraz niebawem (w maju)  rozpoczynającą się drugą część, po zakończeniu której przez całą miejscowość będzie można przejechać droga o nawierzchni asfaltowej. Wójt pogratulował odznaczeń i  podziękował strażakom za ich działalność dla lokalnej społeczności.

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska w pięknych słowach podziękowała Wójtowi Gminy Bobrowice Markowi Babul za wielkie zaangażowanie w powstanie tych obiektów oraz strażakom za niesienie pomocy. Na ręce Prezesa Gminnego OSP Wiesława Leśko przedstawiciele różnych instytucji złożyli podziękowania dla strażaków za ich pracę.

Wręczono także odznaczenie dla honorowego dawcy krwi, który oddał najwięcej w powiecie tego daru życia dla innych.

Po zakończeniu tych wyjątkowych i pięknych uroczystości uczestnicy przemaszerowali razem z orkiestrą przez Bobrowice na stadion, gdzie otwarto Powiatowe ćwiczenia sportowo-pożarnicze.

Liczna publiczność mogła podziwiać sprawność działania zarówno doświadczonych strażaków z całego powiatu, młodzieżowych jednostek OSP oraz najmłodszych strażaków. Sztafeta z przeszkodami oraz widowiskowa rywalizacja kończąca się pokazem celności kierowania strumieniem wody pod dużym ciśnieniem cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Nasi strażacy seniorzy oraz kobiety  szczególnie wyróżnili się wyjątkowo sprawnym działaniem i szybkością co zaowocowało pierwszym miejscem.

Organizatorzy przygotowali różnorodne stoiska z gastronomią, lodami, wyrobami artystycznymi oraz coraz bardziej rozpoznawalną w powiecie pyszną bobrowicką grochówkę. Wystąpiły także dzieci śpiewające oraz  w układach tanecznych co wywołało zachwyt publiczności.

Na zakończenie wręczono puchary i  pamiątkowe dyplomy drużynom strażackim uczestniczącym w ćwiczeniach.

Wszystkim strażakom dziękujemy za ich pracę w zakresie ratowania ludzi i mienia oraz działalność na rzecz lokalnych społeczności. Gratulujemy wyników uzyskanych podczas ćwiczeń. Życzymy sukcesów w wykonywaniu służby i zawsze powrotów w pełnym składzie ze wszystkich akcji, w których niosą pomoc innym.

 

Share Button