Remont świetlicy wiejskiej w Janiszowicach

 Ogłoszenie

We wrześniu gmina złożyła do Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem”  wniosek o dofinasowanie z PROW w ramach „Odnowy i rozwoju wsi” częściowego remontu świetlicy wiejskiej w Janiszowicach. Do podziału jest niewielka kwota tj. około 220.000zł na wnioski, które można zrealizować i rozliczyć do marca 2015r. W związku z tym zakres remontu nie może być zbyt duży. Wkrótce będzie wymiana jednoszybowych okien i drzwi wejściowych, wykonany będzie sufit podwieszany. Wartość kosztorysowa zadania to 47.000zł, w tym dofinasowanie z PROW 30.521zł. W przyszłym roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej  na wykonanie ocieplenia ścian i nowej elewacji świetlicy, wymianę pokrycia dachu, dobudowę sanitariatów i kotłowni ogrzewającej obiekt

Share Button