Remonty mieszkań komunalnych i socjalnego

 Ogłoszenie

W 2014r.  w miejscowościach Bobrowice (2), Brzezinka (1), Bronków (2), Dachów (1) i Przychów (1) przeprowadzono częściowe remonty siedmiu gminnych mieszkań, w tym 6 komunalnych i 1 socjalnego. Prace wykonało 6 osób (w tym 1 kobieta) długotrwale bezrobotnych, korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach. Zadanie jest realizowane w ramach realizacji zadania „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego edycja 2013”, przeprowadzanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”.  Realizacja zadania finansowana była z trzech źródeł. Gmina Bobrowice otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 120.000zł, następnie otrzymano środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim w kwocie ok. 70.500 zł na organizację robót publicznych , a udział własny Gminy Bobrowice określono na kwotę 30.000zł

Share Button