Szlak rowerowy Bobrowice-Dychów !

 Ogłoszenie

Gmina Bobrowice w maju 2023r. złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach konkursu na wsparcie w 2023r, jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań sprzyjających rozwojowi infrastruktury rowerowej na terenie Województwa Lubuskiego

Gmina Bobrowice pozyskała środki w wysokości 130.000zł na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy szlaku rowerowego Bobrowice – Dychów. Wkład własny gminy wynosi 7.000zł

W lipcu 2023r. Województwo Lubuskie  podpisało z Gminą Bobrowice umowę w sprawie udzielenia przedmiotowej dotacji.

Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa. W przyszłym roku planowane jest pozyskanie środków na budowę szlaku i rozpoczęcie robót budowlanych. Szlak będzie przebiegać po trasie zlikwidowanej linii kolejowej na odcinku od Dychowa (wjazd z drogi powiatowej – przy Hotelu Pensjonat Dychów) do Bobrowic (do drogi powiatowej przed byłą stacją PKP). 

Powstanie ścieżki ułatwi bezpieczną komunikację rowerową między miejscowościami, co sprzyjać będzie aktywności zawodowej i  rekreacyjnej  mieszkańców gminy  oraz turystów.

W przyszłości w Województwie Lubuskim planowana jest realizacja koncepcji przebiegu szlaku rowerowego „Odra Velo-Oder Velo”, którego częścią będzie odcinek wybudowany na terenie gminy.

Share Button