GMINA BOBROWICE POZYSKAŁA ŚRODKI NA PRZEBUDOWĘ DROGI W CHROMOWIE!

 Ogłoszenie

Dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy w przygotowanie wniosku o dofinansowanie Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chromów, udało się nam uzyskać wystarczającą ilość punktów aby otrzymać dofinansowanie tego zadania w kwocie 959 587,00 zł.

Wniosek został złożony w imieniu gminy przez Wójta Wojciecha Wąchałę.

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW 2014-2020, przyznawane są przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Aby uzyskać dofinansowanie niezbędne było spełnienie przez gminę warunków określonych w programie – dlatego kluczowym jest prawidłowe wypełnienie wniosku, skompletowanie dokumentacji oraz właściwe zaplanowanie inwestycji.

Share Button