Informacja

 Ogłoszenie

Wójt Gminy Bobrowice informuje, że zużyte środki ochrony osobistej tj. maseczki, rękawiczki stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji publicznej lub w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane.

W związku z rosnącym w skali kraju problemem związanym z zanieczyszczeniem przestrzeni publicznej (ulice, chodniki, przystanki autobusowe) przypomina się o zasadach postępowania ze zużytymi środkami ochrony osobistej.

Share Button