Informacja

 Ogłoszenie

Szanowni Państwo!

Trwają prace nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Bobrowice na lata 2023 – 2030″. 

To najważniejszy dokument wyznaczający kierunki rozwoju gminy na kolejne lata. Jego zapisy będą miały decydujący wpływ na działania podejmowane w celu zaspokajania potrzeb lokalnej wspólnoty, a w efekcie – na jakość życia mieszkańców.

Dlatego niezbędne jest poznanie Państwa opinii, dotyczących codziennych, ważnych dla każdego spraw, takich jak: usługi komunalne i społeczne, polityka gospodarcza oraz turystyka i promocja.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy  do włączenia się w tworzenie Strategii poprzez wypełnienie anonimowej ankiety.

Od 1 marca  do 31 maja   ankietę można będzie wypełnić on-line po adresem:

https://forms.gle/enRmBNr53krQJeFp6

W wersji papierowej ankietę będzie można pobrać TUTAJ lub w Urzędzie Gminy – Sekretariat

Wypełnione ankiety w formie papierowej można będzie składać u Sołtysów lub w Urzędzie Gminy Bobrowice  do 25 kwietnia  br.

Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu!

Share Button