Informacja o Urzędzie Gminy Bobrowice – tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)

 Ogłoszenie

Urząd Gminy Bobrowice

Urząd Gminy Bobrowice, czyli po prostu urząd, znajduje się pod adresem Bobrowice 131, kod pocztowy to 66-627 Bobrowice.

Za pracę urzędu odpowiedzialny jest Wójt.

Wójtem Gminy Bobrowice jest Pan Wojciech Wąchała.

Urząd otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

 1. poniedziałek od godziny 8.00 do godziny 16.00
 2. wtorek, środa, czwartek, piątek od godziny 7.00 do godziny 15.00

W sobotę i w niedzielę urząd jest zamknięty.

Wójtowi w pracy pomagają Sekretarz, Skarbnik i urzędnicy zatrudnieni na różnych pojedynczych stanowiskach.

Kontakt z Urzędem Gminy Bobrowice

Wszystkie potrzebne informacje uzyskasz w sekretariacie na pierwszym piętrze lub pod numerem telefonu 68 391 92 00.

Możesz także napisać e-mail na adres: sekretariat@bobrowice.pl

Dostępność budynku

Budynek posiada dwa wejścia: główne od strony ulicy i drugie od strony parkingu. Dojście do wejścia głównego wykonane jest z kostki brukowej, jest szerokie, nie posiada barier architektonicznych.

Po wejściu do budynku, po prawej stronie znajduje się wydzielony Punkt Obsługi Interesanta, gdzie dostępne są różne wnioski w formie papierowej do pobrania.

Punkt Obsługi Interesanta to stanowisko, które zostało wydzielone podczas pandemii COVID i funkcjonuje obecnie.

Budynek posiada jedno piętro. Z uwagi na brak windy, osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim nie ma możliwości dostać się do wszystkich pomieszczeń w budynku.

Sekretariat znajduje się na piętrze budynku.

W budynku urzędu, po prawej stronie od wejścia głównego, znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach.

Miejsca postojowe znajdują się przed budynkiem, przy głównej drodze ruchu oraz za szeroką bramą po prawej stronie budynku, gdzie znajduje się parking dla pracowników urzędu.

Parking nie został specjalnie oznakowany i nie zostało wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim ma możliwość dostać się do budynku przez wejście główne. Do wejścia nie prowadzą schody, brak jest progu.

Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się dzwonek do drzwi.

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Bobrowice?

Żeby załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Bobrowice możesz:

 1. Napisać potrzebne pismo i wysłać je na adres:

Urząd Gminy Bobrowice

Bobrowice 131

66-627 Bobrowice

 • Przyjść do urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy sekretariatu.
 • Przynieść pismo do sekretariatu lub wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu głównym do urzędu.
 • Napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy sekretariat@bobrowice.pl lub na adres poniższych osób z urzędu:

– Pani Sekretarz: sekretarz@bobrowice.pl  

– Wójt: wojt@bobrowice.pl

– Skarbnik Gminy: skarbnik@bobrowice.pl

 • Zadzwonić pod numer telefonu 68 391 92 00
 • Wysłać faks po numer 68 391 32 84.
 • Skontaktować się przez formularz kontaktowy na stronie urzędu.
 • 7. Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

E-PUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć Internet i swoje konto w ePUAP.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie druki wniosków spraw załatwianych w urzędzie można pobrać w formie papierowej w sekretariacie oraz na wszystkich merytorycznych stanowiskach. Dostępne są również na stronie internetowej urzędu pod adresem: www.bip.bobrowice.pl

Pracownicy urzędu pomogą załatwić Twoją sprawę bez względu na sposób kontaktu z urzędem wybrany przez Ciebie.

Poinformuj nas o najlepszej dla Ciebie formie komunikowania się dla załatwienia Twojej sprawy w urzędzie. My dołożymy starań, aby Twoją sprawę załatwić jak najszybciej.

Pies przewodnik

Jeśli przy poruszaniu się pomaga Ci pies przewodnik, oczywiście możesz z nim przyjść do urzędu.

Czym zajmuje się Urząd Gminy Bobrowice?

W urzędzie załatwisz sprawy dotyczące:

 1. zameldowania;
 2. prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 3. dowodu osobistego;
 4. urodzenia się dziecka;
 5. otrzymania dokumentów, takich jak akt zgonu czy akt urodzenia;
 6. podatków i opłat lokalnych;
 7. pozwolenia na wycięcie drzewa.

Urząd zajmuje się także:

 1. drogami gminnymi,
 2. chodnikami czy też gminnymi ścieżkami rowerowymi,
 3. oświetleniem ulic,
 4. siecią wodociągową i kanalizacją,
 5. remontem gminnych budynków,
 6. prowadzeniem instytucji kultury,
 7. ochroną środowiska,
 8. utrzymaniem czystości i porządku,
 9. budżetem gminy,
 10. organizacją różnych wyborów, na przykład na Prezydenta naszego kraju,
 11. wyborami do Sejmu i Senatu,
 12. współpracą z organizacjami pozarządowymi,
 13. zarządzaniem w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie powodzi

 lub suszy,

 1. planowaniem przestrzeni w gminie,
 2. promocją gminy,
 3. organizacją wydarzeń kulturalnych,
 4. rozpatrywaniem wniosków o wypłatę dodatku osłonowego i dodatku węglowego

Oficjalna strona Urzędu Gminy Bobrowice

Oficjalną stroną z informacjami publicznymi urzędu jest strona pod adresem: https://bobrowice.pl/ oraz Biuletyn Informacji Publicznej dostępny pod adresem: https://bip.bobrowice.pl/

Share Button