Komunikat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie Internetowego System Sygnalizacji Agrofagów

 Ogłoszenie

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Województwo lubuskie
Powiat Krosno Odrzańskie

Roślina: Rzepak ozimy
Agrofag: Chowacz podobnik

Data rozpoczęcia zabiegów: 2014-05-05
Szczegóły:
Na plantacjach rzepaku ozimego stwierdzono pojaw chrząszczy chowacza podobnika.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania chowacza podobnika należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji
na plantacjach.
Zalecenia:
Chrząszcze przelatują na pola rzepaku wiosną w okresie tworzenia się pąków kwiatowych, gdy temperatura osiągnie około 13oC. Chowacz podobnik na roślinach rzepaku powoduje bezpośrednie szkody w postaci niszczenia zawiązków nasion w łuszczynie. Szkody pośrednie powodowane przez chowacza podobnika polegają na ułatwieniu zaatakowania rzepaku przez pryszczarka kapustnika. Ponadto uszkodzone łuszczyny porażane są przez szarą pleśń i czerń krzyżowych.
Stwierdzenie na plantacji
• w fazie przed kwitnieniem średnio 1 chrząszcza na 1 roślinie
• w trakcie kwitnienia:
o w rejonie słabego występowania pryszczarka kapustnika: 1 chrząszcza na 1 roślinie
o w rejonie licznego występowania pryszczarka kapustnika: 1 chrząszcza na 2 roślinach
lub
• na przełomie kwietnia i maja
o 4 chrząszczy na 25 roślinach, lub
o odłowienie w ciągu kolejnych 6 dni w żółtym naczyniu 100 osobników
stanowi wskazanie do wykonania zabiegu zwalczającego przy użyciu środków ochrony roślin.
Zabieg taki wykonuje się w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.

Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie:
• prawidłowej agrotechniki,
• izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych,
• wysiew odmian późno zakwitających,
Środki ochrony roślin:
Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zastosowaniu środków ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga – kliknij tutaj,
2) Etykiety-instrukcje stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kliknij tutaj.
Uwagi:
Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:
1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
3) Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Share Button