Lokalna Grupa Działania Zielone Światło

 Ogłoszenie

Lokalna Grupa Działania Zielone Światło w Planie Działania na lata 2014-2020 zaplanowała realizację projektu grantowego.

Tematyka przedsięwzięcia: Organizacja wydarzeń aktywizujących i integrujących mieszkańców obszaru w tym organizacja wydarzeń specyficznych dla obszaru (z wyłączeniem wydarzeń cyklicznych).

Wnioskodawcy: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe (Osoby prawne posiadające siedzibę na obszarze LGD będące organizacją pozarządową nie prowadzącą działalności gospodarczej ani deklarującą jej podjęcie).

Wartość grantu: min. 5 000,00 zł max. 50 000,00 zł

W celu przygotowania ogłoszenia naboru na projekty grantowe, dopracowania katalogu kosztów, kwalifikowalności wydatków, prosimy o  przedstawienie swoich pomysłów przez wypełnienie „Fiszki grantowej” do dnia 30.11.2017r.

Karta monitorująca chęć przystąpienia do projektu grantowego

Share Button