Ogłoszenie

 Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571), Wójt Gminy Bobrowice zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Kobiet „Bronkowianki”.

Rodzaj zadania: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Tytuł zadania publicznego: „Zabawa karnawałowa – bajkowa kraina tańca”.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać na formularzu uwag w terminie od 25 stycznia 2024 r. do 1 lutego 2024 r. na adres: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131 lub e-mail: archiwum@bobrowice.pl .

                                                                                                                                        Wójt Gminy Bobrowice

                                                                                                                                       /-/ Wojciech Wąchała

oferta

formularz uwag

Share Button