Uroczyste otwarcie hali

 Ogłoszenie

Uroczystość otwarcia hali widowiskowo-sportowej w Bobrowicach

W dniu 5 września 2014r. odbyło się otwarcie hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach. Na uroczystość przybyli m.in. Stanisław Tomczyszyn Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Zdzisław Paduszyński Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, w imieniu Marszałka Województwa Lubuskiego Leszek Turczyniak, Mirosław Glaz Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Krystyna Bryszewska – Wójt Gminy Dąbie, Leszek Olgrzymek – Wójt Gminy Bytnica, Dariusz Jarociński Wójt Gminy Maszewo, Marek Cebula Burmistrz Krosna Odrzańskiego, Jacek Hoffmann, który jako marszałek aktywnie wspierał realizację, Mirosław Kruszelnicki Komendant Powiatowy Policji w Krośnie Odrzańskim, Andrzej Chinalski Zastępca Dyrektora Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zdzisław Żelazny Przewodniczący Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami, Wiesław Leśko Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krośnie Odrzańskim, Marcin Jagodziński Przewodniczący Rady Gminy, Radni Gminy Bobrowice.

Na początku uroczystości ks. Dariusz Ludwikowski dokonał poświęcenia obiektu, następnie Wójt Gminy Marek Babul i Anna Kasprzyk Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych wraz z Leszkiem Turczyniakiem, Stanisławem Tomczyszynem i Jackiem Hoffmannem przecięli wstęgę, trzymaną przez dziewczynki w strojach ludowych, dokonując tym samym otwarcia hali. Wszyscy z zaciekawieniem oglądali obiekt, halę przystosowaną do prowadzenia zajęć w dwóch niezależnych grupach oddzielonych kotarą, z wyznaczonymi boiskami do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, widownię liczącą ponad 160 miejsc, szatnie z zapleczami sanitarnymi, pokój dla nauczycieli, kotłownię z piecem gazowym.

Przybyli goście gratulowali Wójtowi Gminy wybudowania tak dużego i pięknego obiektu sportowego, a na ręce Pani Dyrektor przekazali piłki sportowe. Dzieci i młodzież wraz z nauczycielami z Zespołu Szkół Samorządowych przygotowały ciekawą część artystyczną. Były efektowne tańce w strojach ludowych, układy taneczne, wykonano różne piosenki. Całość została wspaniale wykonana przez dzieci. Następnie odbył się emocjonujący pokaz sztuk walki z Klubu Sportowego Ju-Jutsu „Santori” z Krosna Odrzańskiego, w którym udział wzięli mistrzowie, wicemistrzowie świata, Europy i Polski. Na zakończenie wystartowały w hali modele latające w ramach pokazu Zielonogórskiego Stowarzyszenia Modelarzy RC „Jantar”. Uroczystości towarzyszyła wystawa fotograficzna ukazująca etapy budowy hali oraz prezentująca walory turystyczne i dokonania inwestycyjne gminy.

Budowę hali rozpoczęto w kwietniu 2013r. a odbiór końcowy nastąpił w lipcu 2014r. W sierpniu nadzór budowlany wydał decyzję zezwalająca na użytkowanie obiektu. Głównym wykonawcą robót jest Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” w Zielonej Górze. Koszt całkowity budowy hali to ponad 3.430.000zł, w tym koszt samej budowa to ponad 3.332.000zł. Gmina Bobrowice uzyskała dofinasowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego w wysokości 1.132.000zł.

Stanowisko kierownika hali powierzono Jarosławowi Miś. Obiekt jest objęty monitoringiem.

Hala widowiskowo –sportowa przeznaczona jest nie tylko dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć lekcyjnych, ale także udostępniana jest dla wszystkich zainteresowanych uprawianiem sportów. W sprawie terminów korzystania z hali należy kontaktować się z kierownikiem hali.

Dla mieszkańców Gminy Bobrowice hala udostępniania jest nieodpłatnie. Wszystkie zasady korzystania z hali znajdują się w regulaminie.

Share Button