UWAGA HODOWCY DROBIU I INNYCH PTAKÓW !!!

 Ogłoszenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie Odrzańskim informuje, że od dnia 6 kwietnia 2017 r. nie obowiązuje nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych oraz  zakaz organizowania targów, wystaw i pokazów i udziałem drobiu. Na terenie ograniczonych przydomowych posesji utrzymywany drób może poruszać się swobodnie.

Jednocześnie nadal obowiązuje:

  1. zakaz pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki,
  2. zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,
  3. utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami
  4. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, za wyjątkiem ptaków utrzymywanych na stałe w pomieszczeniach mieszkalnych,
  5. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  6. przechowywanie paszy oraz karmienie i pojenie drobiu w sposób zabezpieczający przed dostępem ptaków dzikich,
  7. wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach do kurników, stosowania odzieży i butów ochronnych używanych tylko do  obsługi ptactwa oraz mycia rąk wodą z mydłem przed wejściem do budynków inwentarskich,
  8. oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
  9. powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
  10. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub niestrawności.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 4 kwietnia 2017 r.

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Share Button