UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !!!

 Ogłoszenie

              Zakończenie przyjmowania powiadomień –  dalsze tymczasowe 

              nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw

              KOMUNIKAT !

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz.1468, z późn. zm. ), Agencja Rynku Rolnego informuje, iż z uwagi na przekroczenie:

ilości 155 700 ton, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1,

oraz

ilości 18 650 ton, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2,

  1. rozporządzenia Rady Ministrów, Agencja Rynku Rolnego w dniu 16 lutego 2015 r. zakończyła przyjmowanie powiadomień w zakresie operacji wycofania z rynku dla produktów wskazanych w art. 1 ust. 2 lit. a, b, d, f, i, oraz j rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (UE) nr 1031/2014 z dnia 29.09.2014r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw.

W związku z powyższym, powiadomienia złożone po dniu 16 lutego 2015 r. nie podlegają rozpatrzeniu, w konsekwencji żadna pomoc finansowa Unii za operacje wycofania z rynku w odniesieniu do tych powiadomień nie zostanie przyznana.

Jednocześnie informujemy, że dla powiadomień złożonych w dniu 16 lutego 2015 r. określono następujące współczynniki przydziału:

– dla produktów objętych ilością 155 700 ton współczynnik przydziału wynosi 0,34

– dla produktów objętych ilością 18 650 ton współczynnik przydziału wynosi 0,50

16.02.2015 r.

Share Button