Wyniki

 Ogłoszenie

WÓJT GMINY BOBROWICE ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Bobrowice w roku 2024.

załącznik

Share Button