Zaproszenie

 Ogłoszenie

Lubuska Izba Rolnicza
organizuje szkolenie pn.
„Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych”
w ramach działania
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”
objętego PROWna lata 2007 – 2013.
Szkolenie odbędzie się
w dniach 20 – 21 listopada 2014 r. o godz. 9:30.
w Barze „Pod Lwem” w Połupi nie przy ul. Krośnieńskiej 1

Informacja o zaproszeniu

Share Button