Konkurs

 Ogłoszenie

WÓJT GMINY BOBROWICE ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na terenie Gminy Bobrowice w roku 2023

załączniki

Share Button