Konkurs

 Ogłoszenie

WÓJT GMINY BOBROWICE Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice w roku 2022.

https://bip.bobrowice.pl/84/Otwarte_konkursy_ofert/

Share Button