Oferty poza konkursowe – ogłoszenie

 Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571), Wójt Gminy Bobrowice zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Kobiet „Bronkowianki”.
Rodzaj zadania: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Tytuł zadania publicznego: „Dary jesieni – spotkanie z tradycją i kulturą”.
Uwagi dot. oferty można zgłaszać na formularzu uwag w terminie od 19 września 2023r. do 26 września 2023r. na adres: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131 lub e-mail: archiwum@bobrowice.pl .

                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Bobrowice
                                                                                                                                                                                             /-/ Wojciech Wąchała

Załączniki

oferta

formularz

Share Button