Przebudowa drogi w miejscowości Chromów

 Ogłoszenie

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Przebudowa drogi w miejscowości Chromów

mająca na celu poprawę warunków i skrócenie czasu dojazdu do innych miejscowości, w których znajdują się szkoły, zakłady pracy, sklepy itp., skrócenie czasu dojazdu do obiektu rekreacyjnego w Chromowie /łowisko ryb/.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem  ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii  w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W dniu 24 września 2021r. Samorząd Województwa Lubuskiego podpisał z Gminą Bobrowice umowę o przyznaniu pomocy.

 Szacunkowy koszt inwestycji to 1.504.954,65zł

– w tym dofinansowanie 957.601zł.

Zadanie składa się z następujących etapów:

Etap I Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chromów.

Etap II Przebudowa drogi w miejscowości Chromów.

Share Button