Ważne

 Ogłoszenie

Od grudnia 2019r. Gmina prowadzi w trybie ciągłym działania naprawcze. Nawet podczas okresu kiedy woda była zdatna do spożycia nie zaprzestaliśmy działań i nadal analizowaliśmy prace stacji uzdatniania wody.

Na ujęciu wody w Dychowie podjęto następujące działania:

1) Zdezynfekowano sieć oraz studnie

2) Zlecono analizę złoża, która potwierdziła ,że kondycja złoża jest dobra

3) Dokonano analizy wody surowej pobranej bezpośrednio ze studni pod względem fizykochemicznym oraz bakteriologicznym

4) Dokonano analizy szafy sterującej pracą stacji uzdatniania wody w Dychowie

4) Wyczyszczono oraz zdezynfekowano od wewnątrz zbiornik magazynujący wodę

5) Przeanalizowano prace aeratora oraz bloku przygotowania powietrza

Od dzisiaj podjęto prace polegające na płukaniu i dezynfekcji sieci, oraz zwiększenie ilości powietrza podawanego do płukania

Na przyszły tydzień zaplanowane są następujące działania:

  • Udrożnienie areatora
  • Przebudowa bloku przygotowania powietrza
  • Wymiana odcinka rurociągu doprowadzającego powietrze
Share Button