Nowy samochód pożarniczy w Gminie Bobrowice

 Ogłoszenie

W roku 2013 Gminie Bobrowice udało się bezpłatnie pozyskać samochód VW Transporter T4. Jednak, aby spełniał on swoją funkcję konieczny był remont i w tym roku przeprowadzono niezbędną modernizację samochodu.
Poniżej zamieszczamy zdjęcia samochodu przed i po modernizacji. Czytaj dalej…

25 czerwca 2014 r. ostatecznym terminem składania wniosków o dopłatę do materiału siewnego w Agencji Rynku Rolnego.

 Ogłoszenie

arrJeszcze tylko do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych – zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r. Czytaj dalej…

XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem:

 Ogłoszenie, Sport

W Zespole Szkół Samorządowych w Dychowie i w Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach przeprowadzono konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie”.
Zgodnie z regulaminem uczniowie w poszczególnych placówkach oświatowych zostali podzieleni na trzy następujące grupy: Czytaj dalej…

Konkurs na dostawę obiadów

 Ogłoszenie

Konkurs na dostawę obiadów

Gmina Bobrowice w ramach realizacji zadania pod tytułem „Gminne Programy Aktywizacji Społeczno-Zawodowej na rzecz Budownictwa Socjalnego Edycja 2014”, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za obiad jednodaniowy Czytaj dalej…

Konkurs na przeprowadzenie szkolenia

 Ogłoszenie

Konkurs na przeprowadzenie szkolenia

Gmina Bobrowice w ramach realizacji zadania pod tytułem „Gminne Programy Aktywizacji Społeczno-Zawodowej na rzecz Budownictwa Socjalnego Edycja 2014”, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs na przeprowadzenie szkolenia z zakresu remontowo-budowlanego. Czytaj dalej…

Nabór na trenerów

 Ogłoszenie

Gmina Bobrowice w ramach realizacji zadania pod tytułem „Gminne Programy Aktywizacji Społeczno-Zawodowej na rzecz Budownictwa Socjalnego Edycja 2014”, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór na: Czytaj dalej…

Informacja o uzyskanej dotacji

 Ogłoszenie

Informacja o uzyskanej dotacji
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Informujemy, że w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015” realizujemy zadanie pod tytułem „Gminne Programy Aktywizacji Społeczno-Zawodowej na rzecz Budownictwa Socjalnego Edycja 2014”. Już po raz trzeci aplikowaliśmy o środki finansowe na realizację tego zadania i otrzymaliśmy dotację w kwocie 93.500,00 zł
Działania w ramach w/w zadania będą przeprowadzane w terminie od dnia 15.05.2014 r. do dnia 31.12.2015r.