Ankiety dla Gminy Bobrowice

 Ogłoszenie

W ramach przygotowania dla Gminy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej niezbędne jest ankietyzacja i pozyskanie danych bazowych w zakresie niskiej emisji.

Prosimy o zapoznanie się z ankietami

Linki Do poszczególnych ankiet

Ankieta dla Mieszkańców: https://forms.gle/jvuv3TmX8FTE3TJR6

Ankieta dla Przedsiębiorców: https://forms.gle/t3L9oz2XqWgfSX5L7

Ankieta dla budynków użyteczności publicznej : https://forms.gle/HjxGYKUXG7hchQMw8

Share Button