Azbest

 Ogłoszenie

Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131, tel.: 68/391-92-00, fax: 68/391-92-00, www.bobrowice.pl email:sekretariat@bobrowice.pl

Urząd Gminy Bobrowice informuje, że w celu realizacji zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobrowice” w roku 2019 – osoby zainteresowane udziałem w zadaniu, zobowiązane są do złożenia wniosku o przyznanie pomocy mieszkańcom Gminy Bobrowice w zakresie usuwania materiałów niebezpiecznych zawierających azbest.

Termin składania wniosków: do 12 stycznia 2019r.

Przedmiotowe wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy lub ze strony internetowej: www.bip.bobrowice.pl

 

wniosek

Share Button