Zbiórka na sztandar dla Policji

 Ogłoszenie

Wspólnie ufundujmy sztandar Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. Obecnie Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim nie posiada sztandaru, na którym nowo przyjęci do służby funkcjonariusze mogliby składać rotę ślubowania, czy też z którym poczet sztandarowy mógłby uczestniczyć w uroczystościach państwowych.

Sztandar, jako historyczny symbol walki, honoru i męstwa, a także wierności uniwersalnym wartościom i poszanowania tradycji będzie dla funkcjonariuszy uhonorowaniem służby oraz symbolem społecznego uznania dla codziennej, wytrwałej pracy na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Powołano Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim w skład którego wchodzą Starosta Krośnieński, Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz Burmistrzowie i Wójtowie Gmin z terenu naszego powiatu.

W celu zgromadzenia niezbędnych środków finansowych Komitet uruchamia publiczną zbiórkę, zaś zgromadzone środki zostaną przeznaczone na zakup: sztandaru, szabli dla pocztu sztandarowego oraz dowódcy uroczystości, elementów umundurowania dla pocztu sztandarowego, gabloty dla sztandaru, pamiątkowych gadżetów i innych rzeczy związanych z organizacją wręczenia sztandaru.

Apelujemy do mieszkańców, instytucji i przedsiębiorców z naszego regionu o poparcie tej inicjatywy i przekazanie środków na ufundowanie sztandaru. Zbiórka ma charakter dobrowolnych wpłat na utworzony w tym celu rachunek bankowy.

Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcje na nasz apel podajemy nr konta, na który można dokonywać wpłat:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

Nr rachunku bankowego: 07 9656 0008 0007 0205 2000 0008

W tytule wpłaty należy wpisać zwrot: Sztandar dla KPP w Krośnie Odrzańskim

Share Button